KALASTUS

KOLOVEDEN VIEHEKALASTUSLUPA

Viehelupa-alue
Koloveden viehelupa-alue sijaitsee Saimaalla Enonveden, Joutenveden ja Koloveden alueella.
Alue rajoittuu Oravin pohjoispuolisiin vesiin, itään Joensuun reitillä mentäessä Orivirtaan ja pohjoisessa Heinäveden reitillä Pilpankoskeen. Viehelupa-alueen pinta-ala on n. 12 000 ha.

Lupa-alue kartta (pdf)

Lupaehdot

Kalastaja sitoutuu noudattamaan kalastusluvan ehtoja lunastamalla kalastusluvan.
Viehelupa oikeuttaa heitto- ja vetouisteluun korkeintaan 6 viehettä käyttäen, lisäksi voi lunastaa korkeintaan 4 lisäviehelupaa.
Yrittäjälupa on tarkoitettu kalastusmatkailuyrittäjälle ja oikeuttaa käyttämään korkeintaan 10 viehettä (lupaa haetaan toiminnanjohtajalta).
Kalastuslupa on henkilökohtainen eli veneessä on oltava vähintään yksi luvan lunastanut henkilö.

Kuhan alamitta on 45 cm.
Saaliskiintiö on 1 rasvaevätön lohikala per vuorokausi per luvan lunastanut henkilö.

Muita ohjeita kalastukseen

Kalasta vain niin monella vavalla kuin pystyt hallitsemaan ja tarkistamaan ne riittävän usein alamittaisten kalojen vapauttamiseksi ja häiritsemättä vesiliikennettä.
Rantakiinteistöjen osalta vältä kalastusta 100 m lähempänä kiinteistöjä.
Kalastus on kielletty 50 m lähempänä selvällä merkillä varustettua seisovaa pyydystä.
Vieheissä suositellaan käytettäväksi enintään kolmea (3) kärkeä esimerkiksi siten, että käytetään yhtä kolmihaarakoukkua tai kolmea yksihaarakoukkua vapautettavien kalojen vioittumisen vähentämiseksi.

Vieheluvan hinta 1.5.2022 alkaen:

Kausilupa 60 €
7 pv lupa 30 €

Lisäviehe, kausiluvalle 10 € kpl ja 7 pv luvalle 5 € kpl
Lisäksi myydään kausilupaa heittokalastukseen 20 €, sis. enintään 2 viehettä. Lupaehdot samat kuin vieheluvassa.

Viehekalastuslupien myynti:

TILISIIRTO: FI02 5650 1820 0000 99 / HEINÄVEDEN REITIN KALATALOUSTUSALUE

Lisätietoihin:

KOLOVEDEN VIEHELUPA-ALUE

KAUSILUPA VUODELLE ____, LISÄVIEHEITÄ ___KPL
7 VUOROKAUDEN LUPA AJALLE pv.-pv.kk.vuosi,  LISÄVIEHEITÄ ____KPL
HEITTOUISTINLUPA VUODELLE ____

SÄHKÖINEN LUPAKAUPPA:  www.kalakortti.com

PAIKALLISET LUVANMYYJÄT:

  • ENONKOSKI: Kukka- ja Sekatavara Puoti Kodinhelmi, Enonkoskentie 7 T, Puh. 045-265 6161
  • ORAVI: Saimaan Eräpalvelu Oravi Oy, Kiramontie 15, 58130 Oravi, Puh. 015 647290

KALASTUS KERMAJÄRVELLÄ:

Kermajärven kalastusluvista löydät tietoa oheiselta nettisivulta: http://www.kermajarvi.fi/?page_id=2

RAJOITUKSET: www.kalastusrajoitus.fi

Kalojen alamitat
Kuha 45 cm (ELY-keskuksen päätös)

Kalastusrajoitus.fi

Suomessa on laajat yleiskalastusoikeudet ja hyvät kalastusmahdollisuudet. Yleiskalastusoikeuksia ovat kalastonhoitomaksun oikeuttama viehekalastus yhdellä vavalla ja vieheellä sekä maksuttomat onginta, pilkintä ja silakan litkaus. Osassa vesistä kalastusta on kuitenkin rajoitettu. Kalastusrajoituspalvelusta löytyy tietoa, mitkä alueet ovat yleiskalastusoikeuksien ulkopuolella. Palvelusta löytyvät vesialueet, joissa ongintaa, pilkintää ja viehekalastusta on rajoitettu kalastuslain ja ELY-keskusten päätösten nojalla. Viranomainen on merkinnyt palveluun nykytiedon pohjalta vaelluskalavesistöt. Palvelusta löytyvät myös luonnonsuojelulain mukaiset kalastuskieltoalueet, vaelluskalavesistöjen muut kalastusrajoitukset ja ELY-keskusten uuden kalastuslain mukaiset kalastusta rajoittavat päätökset.
Kalastusrajoituspalvelusta vastaa maa- ja metsätalousministeriö yhdessä ELY-keskusten kanssa. Tiedot rajoituksista päivitetään palveluun arkipäivisin.
Linkki: https://kalastusrajoitus.fi

Kalastonhoitomaksu

Kalastonhoitomaksu on monelle kalastajalle olennaisin kalastuslupa. Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on iältään 18–64-vuotias ja kalastaa vieheellä tai pyydyksillä. Kalastonhoitomaksua ei tarvitse maksaa, kun on täyttänyt 65 vuotta. Maksamisen tarpeen määrittää kalastajan syntymäpäivä, ei syntymävuosi. Onkimiseen, pilkkimiseen ja silakanlitkaamiseen ei tarvita kalastuslupia, vaan ne kuuluvat yleiskalastusoikeuksiin.
Kalastonhoitomaksulla voit kalastaa yhdellä vavalla suuressa osassa maata, mutta ei kaikilla vesillä: rajoituksia on rauhoitetuilla vesialueilla, erillisen luvan vaativilla erityiskohteilla tai vaelluskalapitoisissa koski- ja virtavesissä. Kalastonhoitomaksu oikeuttaa vapaa-ajan kalastukseen myös Suomen talousvyöhykkeellä ja valtion yleisellä vesialueella meressä. Verkkopalvelusta Kalastusrajoitus.fi voi tarkistaa karttapohjalta kalastuskiellot sekä -rajoitukset koko Suomen laajuisesti.
Lisätietoa kalastonhoitomaksusta: https://www.eraluvat.fi/kalastus/kalastonhoitomaksu.html