Heinävedenreitin kalatalousalue valtuuttaa alueelleen vuosittain kalastuksenvalvojat. Kalastuksenvalvojien tehtävänä on opastaa ja valvoa kalastajien luvanvaraisuutta ja kalastuslain noudattamista.

Kalatalousalueen valvojien lisäksi valvontaa suorittavat myös Metsähallitus ja osakaskunnat.

Ilmoitukset ja ohjeet:

Valvonta-asiat: Teuvo Asikainen, puh 050 302 7291, teuvo.asikainen(at)gmail.com